Έρευνα και μάθηση
  • Επιλογές

Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας

Βιβλιογραφία δειγματοληψίας

Βιβλιογραφία δειγματοληψίας
18 October 2012
Δειγματοληψία

Βιβλιογραφία δειγματοληψίας Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 1. Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Colin Robson, Gutenberg, 2007 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 2. Encyclopedia of survey research methods , Paul J. Lavrakas , Sage publications , 2008 3. Internet research methods, A Practical Guide for the Social and Behavioural Sciences, Claire houson, Peter Yule, Dianna Laurent, … Διαβάστε την συνέχεια

Η δειγματοληψία στις έρευνες μέσω διαδικτύου ( internet )

Η δειγματοληψία στις έρευνες μέσω διαδικτύου ( internet )
22 October 2010
Δειγματοληψία

Η χρήση του διαδικτύου ως μέσο ενημέρωσης, διασκέδασης αλλά και εργασίας το έχει καταστήσει ένα βασικό εργαλείο για πολλούς ανθρώπους και κάθε μέρα που περνά ο συνολικός αριθμός των χρηστών του θα αυξάνεται. Κάποιοι απλά διαβάζουν τα νέα στην εφημερίδα, περνούν απλά την ώρα τους παίζοντας ένα online παιχνίδι ή … Διαβάστε την συνέχεια

Η δειγματοληψία στις τηλεφωνικές έρευνες

Η δειγματοληψία στις τηλεφωνικές έρευνες
22 October 2010
Δειγματοληψία

Η διεξαγωγή μιας έρευνας μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρόλο που οι έρευνες μέσω του διαδικτύου όσο περνά ο χρόνος κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος οι τηλεφωνικές έρευνες παραμένουν η μεγαλύτερη πηγή για την συγκέντρωση των δεδομένων για ακαδημαϊκές έρευνες, έρευνες marketing, έρευνες … Διαβάστε την συνέχεια

Σφάλματα στην έρευνα

Σφάλματα στην έρευνα
22 October 2010
Δειγματοληψία

Πάντα υπάρχουν λάθη στην διεξαγωγή μιας έρευνας. Τα λάθη αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο κατηγορίες : Λάθη κατά την δειγματοληψία. Τα λάθη αυτά προκύπτουν από τον σχεδιασμό της έρευνας που όπως αναφέρθηκε είναι το πιο σημαντικό μέρος της έρευνας. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα λάθη στην επιλογή του … Διαβάστε την συνέχεια

Δειγματοληψία με τη μέθοδο της χιονόμπαλας – Snowball sampling

Δειγματοληψία με τη μέθοδο της χιονόμπαλας – Snowball sampling
22 October 2010
Δειγματοληψία

Η μέθοδος της χιονόμπαλας αντιπροσωπεύει την λιγότερο πιθανή μέθοδο για την διεξαγωγή μιας έρευνας, καθώς εμπλέκει την επιλογή του πληθυσμού στόχου από τις υπάρχουσες επαφές, αλλά και στις επαφές που αυτά τα άτομα έχουν. Τα άτομα που αρχικά επιλέχθηκαν για την έρευνα καλούνται να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας για άλλα άτομα, … Διαβάστε την συνέχεια

Δειγματοληψία ευκολίας ( Convenience sampling )

Δειγματοληψία ευκολίας ( Convenience sampling )
22 October 2010
Δειγματοληψία

Πρόκειται για μια διαδεδομένη μέθοδο δειγματοληψίας, κυρίως στους μαθητικούς κύκλους. Η δειγματοληψία ευκολίας ή διαθεσιμότητας όπως αλλιώς λέγεται πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με μεγάλη προσοχή. Όπως και το όνομα της μεθόδου αποκαλύπτει, ο ερευνητής αναζητά τα δεδομένα του από οποιονδήποτε μπορεί να του τα δώσει … Διαβάστε την συνέχεια

Αναλογική δειγματοληψία – Quota sampling

Αναλογική δειγματοληψία  – Quota sampling
22 October 2010
Δειγματοληψία

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση οι ερευνητές απαιτείται να εντοπίσουν άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με την υπόθεση ότι αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι κατανεμημένα συστηματικά από άκρη σε άκρη σε έναν πληθυσμό έτσι ώστε η επιλογή των σωστών αναλογιών στα άτομα που παρουσιάζουν παραλλαγές των χαρακτηριστικών να αποφέρουν ένα απολύτως … Διαβάστε την συνέχεια

Δειγματοληψία σκοπιμότητας – Purposive sampling

Δειγματοληψία σκοπιμότητας – Purposive sampling
21 October 2010
Δειγματοληψία

Τα ξεχωριστά άτομα επιλέγονται από έναν πληθυσμό σύμφωνα με υποκρυπτόμενο ενδιαφέρον για κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Για παράδειγμα, η μελέτη των τάσεων μιας ένωσης του εργατικού δυναμικού όπου απουσιάζει ένας σαφές δειγματοληπτικό πλαίσιο. Είναι δηλαδή η επιλογή κάποιων τυπικών μελών που ανήκουν σε κάποιες τυπικές ομάδες. Αυτή η μέθοδος ίσως να … Διαβάστε την συνέχεια

Στρωματοποιημένη δειγματοληψία ( Stratified sampling )

Στρωματοποιημένη δειγματοληψία ( Stratified sampling )
21 October 2010
Δειγματοληψία

Αυτή η μέθοδος βασίζεται στις τεχνικές της απλής τυχαία δειγματοληψίας και της συστηματικής δειγματοληψίας με σκοπό να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, επιστρατεύει όμως μια ελαφρώς πιο περίπλοκη διαδικασία. Για να γίνει το δείγμα πιο αντιπροσωπευτικό οι αναλογίες των διάφορων ομάδων στο δείγμα πρέπει να είναι οι ίδιες όπως … Διαβάστε την συνέχεια

Συστηματική δειγματοληψία ( Systematic sampling )

Συστηματική δειγματοληψία ( Systematic sampling )
21 October 2010
Δειγματοληψία

Η συστηματική δειγματοληψία μοιάζει πολύ με την απλή τυχαία δειγματοληψία, με τη μόνη διαφορά ότι δεν βασίζεται στην δημιουργία ενός εντελώς τυχαίου δείγματος αλλά περιλαμβάνει την επιλογή από τον ερευνητή ενός κατάλληλου «δειγματοληπτικού κλάσματος» ( Για παράδειγμα του 10% από το συνολικό πληθυσμό ) και ότι από το τη λίστα … Διαβάστε την συνέχεια

Απλή τυχαία δειγματοληψία ( Simple random sampling )

Απλή τυχαία δειγματοληψία ( Simple random sampling )
21 October 2010
Δειγματοληψία

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την απολύτως τυχαία επιλογή των στοιχείων από το σύνολο του πληθυσμού και προϋποθέτει την ύπαρξη μιας πλήρους λίστας των μελών του. Ενώ αυτό μπορεί να είναι διαθέσιμο για κάποιες οργανωμένες δομές όπως ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς, η απλή τυχαία δειγματοληψία ίσως να  μην είναι  εφαρμόσιμη … Διαβάστε την συνέχεια

Μέγεθος δείγματος

Μέγεθος δείγματος
21 October 2010
Δειγματοληψία

Το μέγεθος του δείγματος σε μια έρευνα τυπικά αναφέρεται στον αριθμό των μονάδων που επιλέχθηκαν από εκείνα που συλλέχθηκαν. Το μέγεθος του δείγματος μπορεί να καθοριστεί με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχει το μέγεθος που σχεδιάστηκε, δηλαδή ο αριθμός των μονάδων που πρέπει να επικοινωνήσει ο ερευνητής ή να αποκομίσει στοιχεία και … Διαβάστε την συνέχεια

Δειγματοληψία – Η διαδικασία

Δειγματοληψία – Η διαδικασία
21 October 2010
Δειγματοληψία

Η διαδικασία της δειγματοληψίας περιλαμβάνει αρκετά στάδια : Πρώτα πρέπει να καθοριστεί ο πληθυσμός με τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον κάθε ερευνητή. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστεί το δειγματοληπτικό πλαίσιο, το μετρήσιμο σύνολο δηλαδή των στοιχείων μέσα από το οποίο θα επιλεγεί το δείγμα. Τα δύο πρώτα βήματα συζητήθηκαν στην … Διαβάστε την συνέχεια

Κλήρωση, Τυχαία και μη τυχαία δειγματοληψία

Κλήρωση, Τυχαία και μη τυχαία δειγματοληψία
20 October 2010
Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία στηρίζεται στη θεωρία των πιθανοτήτων και τη στατιστική. Σε αυτούς τους δύο κλάδους η έννοια του τυχαίου είναι βασική. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα που ψάχνουμε δεν είναι παρά ένα «τυχαίο» υποσύνολο του πληθυσμού. Μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι διαλέγουμε τυχαία κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα τους αριθμούς στο … Διαβάστε την συνέχεια

Αντιπροσωπευτικότητα, πληθυσμός, δειγματοληπτικό πλαίσιο και δείγμα

Αντιπροσωπευτικότητα, πληθυσμός, δειγματοληπτικό πλαίσιο και δείγμα
18 October 2010
Δειγματοληψία

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε για το αν κάτι είναι αντιπροσωπευτικό ή όχι για ένα σύνολο από στοιχεία. Για παράδειγμα οι πρώτοι 100 άνθρωποι που συναντάμε μόλις περάσουμε τα σύνορα μιας χώρας είναι αντιπροσωπευτικοί για όλους τους κατοίκους της χώρας ή μήπως οι βουλευτές της χώρας είναι πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα καθώς προέρχονται … Διαβάστε την συνέχεια

Δειγματοληπτική έρευνα – εισαγωγή

Δειγματοληπτική έρευνα – εισαγωγή
18 October 2010
Δειγματοληψία

Η πιθανότητα για κάποιον που ζει στον σύγχρονο κόσμο να έχει συμμετάσχει σε κάποια δειγματοληπτική έρευνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας σκεφτούμε τον εαυτό μας, σας έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο για κάποια έρευνα στο σπίτι ? Σας έχουν σταματήσει ποτέ στο δρόμο να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ? Μήπως έξω από … Διαβάστε την συνέχεια