Απλή τυχαία δειγματοληψία ( Simple random sampling )

Βαθμολόγησε αυτό το άρθρο, πόσο χρήσιμο σου φάνηκε ?

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την απολύτως τυχαία επιλογή των στοιχείων από το σύνολο του πληθυσμού και προϋποθέτει την ύπαρξη μιας πλήρους λίστας των μελών του. Ενώ αυτό μπορεί να είναι διαθέσιμο για κάποιες οργανωμένες δομές όπως ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς, η απλή τυχαία δειγματοληψία ίσως να  μην είναι  εφαρμόσιμη μέθοδος. Πιθανόν  να μπορεί να εντοπίσει στοιχεία του δείγματος που είναι γεωγραφικά κατανεμημένα, για παράδειγμα σε έρευνες που διεξάγονται  σε όλη τη χώρα, όμως αν η έρευνα αυτή δεν είναι βασισμένη σε τηλεφωνική συνέντευξη ή αποστολή του ερωτηματολογίου ταχυδρομικώς, είναι ασύμφορη οικονομικά.

Για παράδειγμα αν η έρευνα διεξάγεται με προσωπική συνέντευξη, το κόστος θα αυξανόταν δραματικά αφού θα χρειαζόταν η πρόσληψη συνεργατών ώστε να γίνει η κάλυψη όλων των περιοχών. Συμπερασματικά, η απλή τυχαία δειγματοληψία αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα όταν υπάρχει ένα καλό δειγματοληπτικό πλαίσιο και όταν ο πληθυσμός είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένος ή η συλλογή των δεδομένων δεν προϋποθέτει μεγάλες μετακινήσεις των ερευνητών.

Απλή τυχαία δειγματοληψία ( Simple random sampling ) – Μέθοδοι τυχαίας δειγματοληψίας

(Visited 240 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.