Στρωματοποιημένη δειγματοληψία ( Stratified sampling )

Βαθμολόγησε αυτό το άρθρο, πόσο χρήσιμο σου φάνηκε ?

Αυτή η μέθοδος βασίζεται στις τεχνικές της απλής τυχαία δειγματοληψίας και της συστηματικής δειγματοληψίας με σκοπό να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, επιστρατεύει όμως μια ελαφρώς πιο περίπλοκη διαδικασία.

Για να γίνει το δείγμα πιο αντιπροσωπευτικό οι αναλογίες των διάφορων ομάδων στο δείγμα πρέπει να είναι οι ίδιες όπως στο σύνολο του πληθυσμού. Ο ερευνητής χρειάζεται πρώτα να επιλέξει την μεταβλητή ομαδοποίησης ή στρωματοποίησης πάνω στην οποία θα βασιστεί η σωστή αντιπροσώπευση. Με την επιλογή αυτής της μεταβλητής, ο ερευνητής ομαδοποιεί το δειγματοληπτικό πλαίσιο σε ομάδες και στη συνέχεια επιστρατεύει την απλή τυχαία δειγματοληψία ή τη συστηματική δειγματοληψία για να επιλέξει τη σωστή αναλογία ατόμων εντός κάθε ομάδας – στρώματος μέσα στο πληθυσμό.

Στρωματοποιημένη δειγματοληψία – Μέθοδοι τυχαίας δειγματοληψίας

(Visited 733 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.